Realplate React DIY Kit

TurboRocks

Всичко, което е необходимо за изграждане или преобразуване на настоящия ви рокер в рокер с пълно движение. Просто трябва да си купите своя дъска и да я изрежете до желаната форма. Пълни инструкции ще бъдат предоставени заедно с поетапно фото ръководство.

Колеционе: Всички, Пълни Realplates

Тип: Направи си сам